Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài: "Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số". Vì vậy, con nào còn chưa thực sự nắm chắc bài thì hãy chú ý đến ví dụ và bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn để tham khảo nhé.

A. Lý thuyết

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • 7 chia 4 được 1, viết 1

    1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3

  • Hạ 8, được 38; 38 chia 4 được 9, viết 9

     9 nhân 4 bằng 36; 38 trừ 36 bằng 2

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 71 sgk toán lớp 3

Tính:

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài tập 2: Trang 71 sgk Toán lớp 3

Một lớp họ có 33 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn hai chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Bài tập 3: Trang 71 sgk toán lớp 3

Vẽ một tứ giác có hai góc vuông

Bài tập 4: Trang 71 sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên.

Hãy xếp thành hình vuông.

Giải bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận