Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 38

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Bài trước, chúng ta đã học bài giảm đi một số lần. Bản chất của bài học này chính là các phép chia. Vậy các con đã thành thạo các phép toán như vậy hay chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập, thầy cô giáo sẽ hướng dẫn giải bài tập cho các con để các con nắm bài nhanh chóng hơn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Viết ( theo mẫu):

Giải câu 1 bài luyện tập trang 38

Bài tập 2: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so  với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại  1:  3 số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài tập 3: Trang 38 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 bài luyện tập trang 38

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 38 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận