Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 6

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Để củng cố cho các con nắm vững các phép toán cộng có ba chữ số (có nhớ một lần). Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập, hi vọng qua bài học này, các con đều thực hiện được tất cả các phép toán với ba chữ số nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 6 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 luyện tập trang 6

Bài tập 2: Trang 6 - sgk Toán học 3

Đặt tính rồi tính:

367+125          93+58

487 + 130        168 + 503

Bài tập 3: Trang 6 - sgk Toán học 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: ......l dầu ?

Bài tập 4: Trang 6 - sgk Toán học 3

Tính nhẩm

a) 310 + 40  =             b)  400 + 50 =             c)  100 - 50 = 

   150 + 250 =                  305 + 45 =                  950 - 50 =  

   450 - 150 =                   515 - 15 =                    515 - 415 = 

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 6 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận