Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Phần hình học nói chúng và phần góc nói riêng là một trong những phần khiến nhiều học sinh còn hoang mang. Chính vì vậy, để củng cố thêm kiến thức về góc, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập trong bài "thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke". Chúng ta cùng bắt đầu.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước

Giải câu 1 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài tập 2: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

Giải câu 2 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài tập 3: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Hai miếng bìa nào có thể ghép với nhau được một góc vuông như hình A hoặc hình B.

Giải câu 3 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài tập 4: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Thực hành: Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông?

Giải câu 4 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận