Danh mục bài soạn

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 
 

3. Các số đến 10 000

 

4. Các số đến 100 000

 

5. Ôn tập cuối năm

Soạn toán 3 bài luyện tập trang 34

Chuyên mục: Soạn toán lớp 3

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bài luyện tập. Các thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập liên quan đến đến dạng toán gấp một số lên nhiều lần. Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập nhé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Viết ( theo mẫu)

Giải câu 1 bài luyện tập trang 34

Bài tập 2: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Tính:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 34

Bài tập 3: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Bài tập 4: Trang 34 - sgk Toán lớp 3

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi ( gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng 1/3  đoạn thẳng AB.

Giải câu 4 bài luyện tập trang 34

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 3 bài luyện tập trang 34 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 3. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận