Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này, các con tiếp tục tìm hiểu về triệu và lớp triệu giúp các con nắm chắc lí thuyết và vận dụng vào giải bài tập.

A. Lý thuyết

Để đọc được các số có lớp triệu:

Đầu tiên, các con tách số ra thành từng lớp (lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu), mỗi lớp có ba hàng.

Sau đó, các con dựa vào cách đoch số có tới ba chữ số thuộc từng lớp và đọc từ trái qua phải.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 15 - sgk toán 4:

Viết và đọc số theo bảng:

Giải câu 1 Bài Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Bài 2: Trang 15 - sgk toán 4:

Đọc các số sau: 

7 312 836; 57 602 511; 351 600 307; 900 370 200; 400 070 192.

Bài tập 3: Trang 15 - sgk toán 4:

Viết các số sau:

a, Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn;

b, Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám;

c, Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm;

d, Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt.

Bài tập 4: Trang 15 - sgk toán 4:

Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 - 2004.

  Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
Số trường 14 316 9 873 2 140
Số học sinh 8 350 191 6 612 099 2 616 207
Số giáo viên 362 627 280 943 98 714

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu câu hỏi sau:

Trong năm học 2003 - 2004:

a, Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu?

b, Số học sinh tiểu học là bao nhiêu?

c, Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Triệu và lớp triệu (Tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận