Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Luyện tập Tính chất kết hợp của phép cộng

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài này nhằm luyện tập tính chất kết hợp của phép cộng. Các bài tập được hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng và dễ hiểu.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 46 - SGK Toán 4:

Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046

    3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

Bài tập 2: Trang 46 - SGK Toán 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

    67 + 21 + 79

    408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

    448 + 594 + 52

    677 + 969 + 123

Bài tập 3: Trang 46 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x - 306 = 504;

b) x + 254 = 680.

Bài tập 4: Trang 46 - SGK Toán 4:

Một xã có 5 256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người?

Bài tập 5: Trang 46 - SGK Toán 4:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

P = ( a + b) x 2

(a, b cùng một đơn vị)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Luyện tập Tính chất kết hợp của phép cộng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận