Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Hàng và lớp

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Hàng và lớp. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Lớp đơn vị: bao gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Lớp nghìn: bao gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 11 - sgk toán 4:

Viết theo mẫu:

Giải câu 1 Bài Hàng và lớp

Bài tập 2: Trang 11 - sgk toán 4:

a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:

46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783.

b) Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Số 38 753 67 021 79 518 302 671 715 519
Giá trị của chữ số 7 700        

Bài tập 3: Trang 12 - sgk toán 4:

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

52 314; 503 060; 83 760; 176 091.

Mẫu: 52 314 = 50 000 + 2 000 + 300 + 10 + 4.

Bài 4: Trang 12 - SGK toán 4:

Viết số,biết số đó gồm:

a, 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị;

b, 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị;

c, 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị;

d, 8 chục nghìn và 2 đơn vị.

Bài 5: Trang 12 - SGK toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Lớp nghìn của số 832 573 gồm các chữ số: 8,3,2 

a, Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số:...;...;...

b,  Lớp đơn vị của số 603 7865  gồm các chữ số:...;...;...

c, Lớp đơn vị của số 532 004  gồm các chữ số:...;...;...

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Hàng và lớp . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận