Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Nhân với số có ba chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trên cơ sở bài phép nhân với số có một chữ số, phép nhân với số có hai chữ số, Hocthoi hướng dẫn các con thực hiện phép nhân với số có ba chữ số. Chúc các con học tập tốt.

A. Lý thuyết

164 x 123 = ?

1. Cách tính

 • Cách 1: Đưa về phép nhân với một tổng

Các con tách số đã cho thành các số có tận cùng là 0.

164 x 123 = 164 x (100 + 20 + 3)

                 = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 3

                 = 16400 + 1640 + 492

                 = 20172

 • Cách 2: Đặt tính và tính:

   164
x 123 
   492
 328
164    
20172

2. Nhận xét

 • 492 gọi là tích riêng thứ nhất
 • 328 gọi là tích riêng thứ hai.
  • Tích riêng thứ 2 viết lùi sang trái 1 cột so với tích riêng thứ nhất. 
  • Vì 328 là hàng chục, viết đầy đủ là 3280
 • 164 gọi là tích riêng thứ ba
  • Tích riêng thứ bai được viết lùi sang bên trái hai so với tích riêng thứ nhất.
  • Vì 164 là hàng trăm, viết đầy đủ là 16400

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 248 x 321;                  b) 1163 x 125;                   c) 3124 x 213

Bài tập 2: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

262

262

263

b

130

131

131

a x b

 

 

 

Bài tập 3: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Nhân với số có ba chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận