Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài So sánh các số có nhiều chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài học này, các con sẽ học cách so sánh các số có nhiều chữ số. Giúp các con hiểu lí thuyết cũng như nắm chắc chắc bài tập.

A. Lý thuyết

So sánh hai số có số chữ số bằng nhau:

Khi so sánh hai số có số chữ số bằng nhau thì ta so sánh từng cặp số ở cùng một hàng từ trái qua phải.

So sánh hai số có số chữ số khác nhau:

Số nào có số chữ số ít hơn thì bé hơn.

Số nào có số chữ số nhiều hơn thì lớn hơn.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 13 - sgk toán 4:

Giải câu 1 Bài So sánh các số có nhiều chữ số

9999 ...10 000                                                       653 211....653 211

99 999 ...100 000                                                   43 256... 432 510

726 585...557 652                                                  845 713...854 713

Bài 2: Trang 13 - sgk toán 4:

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

Bài 3: Trang 13 - sgk toán 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467; 28 092; 943 567; 932 018.

Bài 4: Trang 13 - sgk toán 4: 

a, Số lớn nhất có ba chữ số là số nào?

b, Số bé nhất có ba chữ số là số nào?

c, Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào?

d, Số bé nhất có sáu chữ số là số nào?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài So sánh các số có nhiều chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận