Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, dễ hiểu và rõ ràng. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1. Trang 7 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Giải câu 1 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Bài tập 2: Trang 7 Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7;                  b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34;           d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Bài tập 3: Trang 7 sgk Toán 4

Giải câu 3 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Câu 4. Trang 7 - SGK Toán 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P= a × 4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a=3cm     a=5dm         a=8m

Giải câu 4 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận