Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Biểu thức có chứa ba chữ

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài này, các con tiếp tục học về một loại biểu thức có chứa chữ tiếp theo, đó là biểu thức có chứa ba chữ số. Hocthoi sẽ giúp các con giải bài tập SGK để có thể nắm chắc kiến thức và học tập tốt.

A. Lý thuyết

Biểu thức có dạng: a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.

Giá trị của biểu thức: Khi thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 44 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của a + b + c nếu :

a) a = 5, b = 7, c = 10;

b) a = 12, b = 15, c = 9;

Bài tập 2: Trang 44 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của a x b x c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2;

b) a = 15, b = 0 và c = 37.

Bài tập 3: Trang 44 - SGK Toán 4:

Cho biết m = 10, n = 5, p = 2. Tính giá trị biểu thức:

a) m + n + p

    m + ( n + p)

b) m - n - p

    m - (n + p)

c) m + n x p

   (m + n) x p

Bài tập 4: Trang 44 - SGK Toán 4:

a) Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c. Gọi P là chu vi của hình tam giác

Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

Giải câu 4 Bài Biểu thức có chứa ba chữ

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

     a = 5 cm, b = 4 cm và c = 3 cm;

     a = 10 cm, b = 10 cm và c = 5 cm;

     a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Biểu thức có chứa ba chữ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận