Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Góc nhọn bé hơn góc vuông. Góc nhọn đỉnh O, cạnh OA; OB

Chương II. Phép cộng và phép trừ

Góc tù lớn hơn góc vuông. Góc tù đỉnh O, cạnh OA, OB.

Giải bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc bẹt bằng hai góc vuông. Góc bẹt đỉnh O; cạnh OA, OB.

Giải bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 49 -  SGK Toán 4:

Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giải câu 1 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài tập 2: Trang 49 - SGK Toán 4:

Trong các hình tam giác sau:

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

- Hình tam giác nào có góc vuông?

- Hình tam giác nào có góc tù?

Giải câu 2 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận