Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Vẽ hai đường thẳng song song

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Vẽ hai đường thẳng song song. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Giả sử, ta cần vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

Để vẽ đường thẳng CD ta làm như sau:

  • B1: Vẽ đường thẳng MN qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.
  • B2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN. CD chính là đường thẳng cần vẽ.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 53 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD.

Giải câu 1 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

Bài tập 2: Trang 53 - SGK Toán 4:

Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

Bài tập 3: Trang 54 - SGK Toán 4:

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có góc vuông hay không?

Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Vẽ hai đường thẳng song song . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận