Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Triệu và lớp triệu

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này các con sẽ tìm hiểu về Triệu và lớp triệu giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc cách giải bài tập.

A. Lý thuyết

10 trăm nghìn được gọi là 1 triệu, viết: 1 000 000.

10 triệu được gọi là 1 chục triệu, viết: 10 000 000.

10 chục triệu gọi là 1 trăm triệu, viết là 100 000 000.

Lớp triệu: bao gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 13 - sgk toán 4:

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Bài 2: Trang 13 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu               2 chục triệu                  3 chục triệu                   4 chục triệu

10 000 000                20 000 000                  .................                     .................

5 chục triệu                6 chục triệu                 7 chục triệu                   8 chục triệu

..................                 ..................                 ..................                   ......................

9 chục triệu                 1 trăm triệu                2 trăm triệu                   3 trăm triệu

..................                  ..................                ..................                     ...................

Bài tập 3: Trang 13 - sgk toán 4:

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Mười lăm nghìn.                                        Năm mươi nghìn.

Ba trăm năm mươi.                                    Bảy triệu.

Sáu trăm.                                                   Ba mươi sáu triệu.

Một nghìn ba trăm.                                    Chín trăm triệu.

Bài tập 4: Trang 14 - sgk toán 4:

Giải câu 4 Bài Triệu và lớp triệu

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Triệu và lớp triệu . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận