Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này, các con sẽ học cách viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Hi vọng, tech12h sẽ giúp các con nắm chắc kiến thức hơn nữa

A. Lý thuyết

Ở mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số. Cứ mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng liền tiếp nó.

Với mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta có thể viết được mọi số tự nhiên.

Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 20 - SGK Toán 4:

Viết theo mẫu:

Giải câu 1 Bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Bài tập 2: Trang 20 - SGK Toán 4:

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu: 387 = 300 + 80 + 7.

Bài tập 3: Trang 20 - SGK Toán 4:

Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu): 

Số 45 57 561 5 824 5 842 769
Giá trị của chữ số 5 5        
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận