Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trên cơ sở bài phép nhân với số có một chữ số, phép nhân với số có hai chữ số, Hocthoi hướng dẫn các con thực hiện phép nhân với số có ba chữ số. Chúc các con học tập tốt.

A. Lý thuyết

  • Trong bài này, chúng ta xét tới trường hợp đặc biệt: nhân với số có ba chữ số chứa số 0

258 x 203 = ?

  • Cách 1: Đặt tính thông thường

    258
x  203  
    774
  000
516    
52374

=> Vậy 258 x 203 = 52374

  • Cách 2: Đặt tính thu gon
    • Do tích riêng thứ hai toàn chữ số 0 nên ta viết tích riêng này nữa

     258
x   203 
     774
 516     
 52374

    • Tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 523 x 305;                          b) 308 x 563;                    c) 1309 x 202

Bài tập 2: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

                                        

Bài tập 3: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chân nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà máu để ăn trong 10 ngày?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận