Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Biểu thức có chứa hai chữ

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài này các con sẽ học về biểu thức có chứa hai chữ. Tech12 sẽ hướng dẫn các con giải một số bài tập trong sách giáo khoa, hi vọng các con có thể tiếp thu một cách nhanh chóng và học tập tốt hơn!

A. Lý thuyết

Biểu thức có chứa hai chữ: a + b.

Giá trị của biểu thức: Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 42 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25;

b) c = 15 cm và d = 45 cm. 

Bài tập 2: Trang 42 - SGK Toán 4:

a - b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a - b nếu:

a) a = 32 và b = 20;

b) a = 45 và b = 36;

c) a = 16 m và b = 10m.

Bài tập 3: Trang 42 - SGK Toán 4:

a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ:

Viết giá trị biểu thức vào ô trống theo mẫu:

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a x b

36

     

a : b

4

     

Bài tập 4: Trang 42 - SGK Toán 4:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

300

3 200

24 687

54 036

b

500

1 800

63 805

31 894

a + b

       

b + a

       
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Biểu thức có chứa hai chữ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận