Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Chia một tổng cho một số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong chương này, chúng ta học về phép chia: cách đặt phép chia, tính chất của phép chia, các phép chia cơ bản và các các bài toán liên quan đến phép chia. Bài này, Hocthoi hướng dẫn các con thực hiện chia một tổng cho một số. Chúc các con học tốt.

A. Lý thuyết

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức;

(35 + 21) : 7   và   35 : 7 + 21 : 7

  • Tac có: 

(35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8

35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8

=> Vậy: (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7 

=> Nhận xét: Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 76 sgk Toán lớp 4

a) Tính bằng hai cách:

(15 +35) : 5;                         (80 +4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1: 12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2: 12 : 4 + 20 : 4 = (12+20) : 4

                                    = 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;                       60 : 3 + 9 : 3.

Bài tập 2: Trang 76 sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 -21): 7 = ?

Cách 1: (35 -21): 7 = 14 :7 =2

Cách 2: (35 -21): 7 = 35 : 7 - 21 : 7 = 5 - 3 = 2

a) (27 -18) : 3;

b) (64 - 32) : 8

Bài tập 3: Trang 76 sgk Toán lớp 4

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Chia một tổng cho một số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận