Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Phép cộng

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học tiếp theo, các con chuyển sang chương II, mở đầu chương này là bài Phép cộng và phép trừ. Hocthoi sẽ hướng dẫn các con giải bài tập để nắm vững kiến thức.

A. Lý thuyết

Cách thực hiện phép cộng:

  • B1: Đặt phép tính.
  • B2: Thực hiện cộng theo quy tắc: Cộng lần lượt từ phải qua trái

Chú ý:

Đối với phép cộng có nhớ: các con cộng theo các hàng bé trước, thừa bao nhiêu nhớ sang hàng lớn hơn liền kề.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 39 - SGK Toán 4:

Đặt rồi tính:

a) 4628 + 2305

5247 + 2741

b) 2968 + 6524

3917 + 5267

Bài tập 2: Trang 39 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 4685 + 2347                                                 b) 186 954 + 247 436

    6094 + 8566                                                      514 625 + 82 398

    57 696 + 814                                                     793 575 + 6 425

Bài tập 3: Trang 39 - SGK Toán 4:

Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài tập 4: Trang 39 - SGK Toán 4:

a) x - 363 = 975 ;                                                      b) 207 + x = 815

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Phép cộng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận