Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Dãy số tự nhiên

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này, các con sẽ học về Dãy số tự nhiên. Hocthoi hi vọng sẽ giúp các con hiểu bài và nắm chắc kiến thức hơn.

A. Lý thuyết

Các số: 0; 1; 2; 3; ...; 9; 10; ...; 100; ...; 1 000; ... là các số tự nhiên.

Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên:

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...

Ta có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số:

Giải bài Dãy số tự nhiên

Số 0 ứng với điểm gốc của tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số.

Không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên kéo dài mãi mãi.

Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 hay số 0 là số tự nhiên bé nhất.

Trong dãy số tự nhiên, nếu thêm 1 hoặc bớt 1 ở bất kì số nào (bớt ở bất kì số nào khác 0) ta được số tự nhiên liền sau hoặc liền trước nó. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau 1 đơn vị.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

Giải câu 1 Bài Dãy số tự nhiên

Bài tập 2: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Giải câu 2 Bài Dãy số tự nhiên

Bài tập 3: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:

a) 4; 5;...

b) ....; 87; 88

c) 896; ...898.

d) 9; 10;.....

e) 99; 100;....

g) 9998; 9999;....

Bài tập 4: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 909; 910; 911;....;.....;....;....;.....

b) 0; 2; 4; 6;...;.....;....;....;.....;....;.....

c) 1; 3; 5; 7;....;.....;....;.....;....;.....

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Dãy số tự nhiên . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận