Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Chia một tích cho một số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này, Hocthoi hướng dẫn các con thực hiện phép chia một tích cho một số và các dạng bài tập, liên quan. Chúc các con đạt được kết quả học tập tốt.

A. Lý thuyết

  • Khi thực hiện phép chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = a x b : c

  • Ví dụ: (12 x 6) : 4 = 12 : 4 x 6 = 18

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) ( 8 x 23) : 4;                                   b) (15 x 24) : 6

Bài tập 2: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

Bài tập 3: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được $\frac{1}{5}$ số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Chia một tích cho một số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận