Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Bảng đơn vị đo khối lượng

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này, các con sẽ liệt kê các đơn vị đo khối lượng đã học vào một bảng gọi là Bảng đơn vị đo khối lượng. Bài học này giúp các con đổi đơn vị một cách dễ dàng.

A. Lý thuyết

Đề-ca-gam, Héc-tô-gam: là những đơn vị dùng để đo vật nặng hàng trục hàng trăm gam.

Viết tắt của đề-ca-gam là dag.

Viết tắt của héc-tô-gam là hg.

Đổi đơn vị:

1 dag = 10 g

1 hg = 10 dag = 100 g

Bảng đơn vị đo khối lượng

Lớn hơn ki-lô-gamKi-lô-gamNhỏ hơn ki-lô-gam
TấnTạYếnKghgdagg
1 tấn1 tạ1 yến1 kg1 hg1 dag1 g
= 10 tạ= 10 yến= 10 kg= 10 hg=10 dag=10g 
= 1 000 kg= 100 kg =1 000 g= 100 g  

Nhận xét: Mỗi đơn vị khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 24 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ....g                                     1 hg = ....dag

   10g =...dag                                       10 dag =...hg

b) 4 dag = ...g                                      3 kg = ...hg                              2kg 300g = ....g

    8 hg = ...dag                                    7 kg = ....g                               2kg 30 g =....g

Bài tập 2: Trang 24 - SGK Toán 4:

Tính

380 g + 195 g                               452 hg x 3

928 dag - 274 dag                       768 hg : 6

Bài tập 3: Trang 24 - SGK Toán 4:

Giải câu 3 Bài Bảng đơn vị đo khối lượng

5 dag  ....50 g                                      4 tạ 30 kg.....4 tạ 3 kg   

8 tấn .....8 100 kg                                3 tấn 500 kg.......3 500 kg

Bài tập 4: Trang 24 - SGK Toán 4:

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150 g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân năng 200 g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Bảng đơn vị đo khối lượng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận