Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Ôn tập các số đến 100 000

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài này nhằm ôn lại các số đếm tử 0 đến 100 000 và các phép cộng, trừ trong phạm vi một trăm nghìn. Các bài tập được hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng và dễ hiểu

Đây là bài đầu tiên trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4. Bài học mang tính chất ôn tập lại kiến thức đã học ở lớp 3

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 1: SGK toán 4 - trang 3

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;...;...; 41 000;... 

Giải bài tập 1 - Ôn tập các số đến 100 000

 

Câu 2. Trang 3 SGK Toán lớp 4

Viết theo mẫu:

Giải câu 2 bài Ôn tập số đến 100 000

Bài tập 3: Trang 3 -4 SGK Toán 4

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu:   8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu:   9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

7000 + 300 + 50 + 1

6000 + 200 + 3

6000 + 200 + 30

5000 + 2

Bài tập 4: Trang 4 - SGK toán 4

Tính chu vi các hình sau:

Giải câu 4 bài Ôn tập số đến 100 000

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Ôn tập các số đến 100 000 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận