Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Phép trừ

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài học này, các con sẽ ôn tập về phép trừ đã học ở lớp 2. Bài này, các con sẽ học phép trừ với số có nhiều chữ số hơn. Hocthoi hi vọng với những hướng dẫn giải bài tập dưới đây các con sẽ học toán dễ dàng hơn.

A. Lý thuyết

Quy tắc thực hiện phép trừ: Trừ theo thứ tự từ trái qua phải.

Các bước thực hiện phép trừ:

  • B1: Đặt tính.
  • B2: Thực hiện phép trừ theo quy tắc.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 40 - SGK Toán 4:

a) 987 864 - 783 251                                                   b) 839 084 - 246937

    969 696 - 656 565                                                        628450 – 35813

Bài tập 2: Trang 40 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 48 600 - 9 455                                                    b) 80 000 - 48 765

     65 102 - 13 859                                                     941 302 - 298 764

Bài tập 3: Trang 40 - SGK Toán 4:

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải câu 3 Bài Phép trừ

Bài tập 4: Trang 40 - SGK Toán 4:

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Phép trừ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận