Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài nhân một số với một tổng

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Chúng ta đã từng học phép nhân. Đó là một trong những phép toán cơ bản trong toán học. Ngoài phép nhân đơn thuần, chúng ta còn nhân một số với một tổng. Vậy thực hiện phép nhân với một tổng được thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Lý thuyết

Ví dụ: Tìm và tính giá trị của hai biểu thức:

3 x (4 + 5) và 3 x 4 + 3 x 5

Ta có

3 x (4 + 5)  = 3 x 7 = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 12 + 15 = 27

Vậy: 3 x (4 + 5)  =3 x 4 + 3 x 5

=> Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

                                                               a x (b +c) = a x b + a x c

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 66 - 67 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài nhân một số với một tổng

Bài tập 2: Trang 66 - sgk Toán lớp 4
a) Tính bằng hai cách:
36 x ( 7 + 3);                     207 x (2 +6)


b)  Tính bằng hai cách (theo mẫu)
5 x 38 + 5 x 62;                135 x 8 + 135 x 2

Bài tập 3: Trang 67 - sgk Toán lớp 4

Tính và so sánh giá tri của biểu thức:

(3 +5) x 4  và 3 x 4 + 4 x 5

Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.

Bài tập 4: Trang 67 - sgk Toán lớp 4

Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo  mẫu):

a) 26 x 11                         b) 213 x 11

   35 x 101                           123 x 101

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài nhân một số với một tổng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận