Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Yến, tạ, tấn

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này, các con sẽ được học về một số đơn vị đo khối lượng của những vật nặng hàng chục, hàng tram ki-lô-gam, đó là Yến - Tạ - Tấn.

A. Lý thuyết

Đổi giữa các đơn vị với nhau:

  • 1 yến = 10 kg
  • 1 tạ = 10 yến = 100 kg.
  • 1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1 000 kg 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 23 - SGK Toán 4:

Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng....;

b ) Con gà nặng......;

c) Con voi cân nặng......

Bài tập 2: Trang 23 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = ...kg                        5 yến = ....kg                   1 yến 7 kg = .....kg

    10kg = ...yến                        8 yến = ....kg                   5 yến 3kg = ....kg

b) 1 tạ = .....yến                       4  tạ = .....yến

    10 yến = ....tạ                     2 tạ = .....kg

    1 tạ = ...kg                         9 tạ =.....kg

   100 kg = ....tạ                     4 tạ 60 kg = ....kg

c) 1 tấn = ....tạ                       3 tấn = ...tạ

   10 tạ = ...tấn                       8 tấn = ....tạ

    1 tấn = ...kg                        5 tấn = ....kg

    1000kg= ....tấn                   2 tấn85kg = ...kg

Bài tập 3: Trang 23 - SGK Toán 4:

Tính

18 yến + 26 yến

648 tạ - 75 tạ

135 tạ x 4

512 tấn : 8

Bài tập 4: Trang 23 - SGK Toán 4:

Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Yến, tạ, tấn . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận