Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài đề xi mét vuông

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Chúng ta đã được học về đơn vị đo xen ti mét vuông. Vậy các con đã từng nghe đến đơn vị đề xi mét vuông hay chưa? Nếu chưa nghe thì cùng bắt đầu với bài học dưới đây để làm quen với đơn vị đo này nhé.

A. Lý thuyết

  • Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông
  • Đề-xi-mét vuông là diện tích của hìn vuông có cạnh dài 1dm
  • Đề -xi-mét vuông viết tắt là dm2  

Giải bài đề xi mét vuông

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 63 - sgk Toán lớp 4

Đọc:

32 dm2; 911 dm2;    1952dm2;    492 000dm2

Bài tập 2: Trang 63 - sgk Toán lớp 4

Viết theo mẫu:

Giải bài đề xi mét vuông

Bài tập 3: Trang 63 - sgk Toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm2 = …cm2                48 dm2 = …cm2              1997 dm2 = ….cm2

100 cm2 =…dm2            2000cm2 =….dm2           9900cm2 = …dm2

Bài tập 4: Trang 64 - sgk Toán lớp 4

Điền các dấu < => vào chỗ trống:

210 cm2 ….2dm210cm2                                 1954cm2 …..19dm250cm2

6dm23cm2….603cm2                                     2001cm2….20dm210cm2

Bài tập 5: Trang 64  - sgk Toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải bài đề xi mét vuông

a.  Hình vuông và hình chữ nhật  có diện tích bằng nhau.

b.  Diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau.

c.  Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

d.  Hình chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích hình vuông

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài đề xi mét vuông . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận