Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Với các phép chia các chữ số tận cùng là chữ số 0 có cách thực hiện riêng. Sau đây, Hocthoi hướng dẫn các con thực hiện. Chúc các con học tập tốt.

A. Lý thuyết

  • Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể xóa cùng một, hai, ba…chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.
  • Ví dụ:
    • 450 : 30 = 45 : 3 = 15
    • 7200 : 800 = 72 : 8 = 9

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 420 : 60                              b) 85000 : 500

    4500 : 500                              92000 : 400

Bài tập 2: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a)  x x 40 = 25600;

b)  x x 90 = 37800

Bài tập 3: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi:

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận