Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Luyện tập chung

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tính rồi thử lại:

a) 35 269 + 27 485

    80 326 - 45 719

b) 48 796 + 63 584

    10 000 – 8 989

Bài tập 2: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của biểu thức:

a) 570 - 225 - 167 + 67

   168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

   5 625 - 5 000 : (726 : 6 - 113)

Bài tập 3: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2

    56 + 399 + 1 + 4

b) 364 + 136 + 219 + 181

   178 + 277 + 123 + 422

Bài tập 4: Trang 48 - SGK Toán 4:

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước.

Bài tập 5: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x x 2 = 10;

b) x : 6 = 5

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Luyện tập chung . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận