Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Ôn tập các số đếm đên 100 000 (tiếp theo 2)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Ở bài này, các con tiếp tục luyện tập các phép tính đến 100 000(một trăm nghìn). Đây là bài luyện tập cuối cùng của phần này. Do đó, các con cần chú ý để nắm bắt được bài học

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 5 - SGK toán 4

Tính nhẩm:

a).

6000 + 2000 – 4000 

90000 – (70000 – 20000) 

90000 – 70000 – 20000

12000 : 6 

b) 

21000 × 3

9000 – 4000 × 2

(9000 – 4000) × 2

8000 – 6000 : 3

Câu 2. Trang 5 - SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378                  b) 56346 + 2854

28763 – 23359                     43000 – 21308

2570×5                               13065 × 4

40075:7                              65040 : 5

Câu 3. Trang 5 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300                   b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3                    d) 9000 + 1000 : 2

Câu 4. Trang 5 - SGK Toán 4

Tìm x:

a) x + 875 = 9936

x – 725 = 8259

b) x × 2 = 4826 

 x : 3 = 1532

Câu 5. Trang 5 - SGK Toán 4

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi.

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mối ngày là như nhau?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Ôn tập các số đếm đên 100 000 (tiếp theo 2) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận