Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... Chia cho 10, 100, 1 000, ...

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... - Chia cho 10, 100, 1 000, ... . Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

 

Quy tắc nhân

Quy tắc

Với 10

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

Với 100

Khi nhân một số tự nhiên với 100 ta chỉ việc viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi chia số tròn trăm cho 100 ta chỉ việc bỏ bớt đi hai chữ số 0 ở bên phải số đó.

Với 1 000

Khi nhân một số tự nhiên với 1 000 ta chỉ việc viết thêm ba chữ số 0 vào bên phải số đó.

Khi chia số tròn nghìn cho 1 000 ta chỉ việc bỏ bớt đi ba chữ số 0 ở bên phải số đó.

Nhận xét:

  1. Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, ... ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.
  2. Khi chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, ... ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 59 - SGK Toán 4:

Tính nhẩm:

a) 18 x 10                            82 x 100                              256 x 1 000

    18 x 100                          75 x 1 000                           302 x 10

    18 x 1 000                       19 x 10                                400 x 100

b) 9 000 : 10                        6 800 : 100                         20 020 : 10

   9 000 : 100                       420 : 10                               200 200 : 100

   9 000 : 1 000                     2 000 : 1 000                       2 002 000 : 1 000

Bài tập 2: Trang 60 - SGK Toán 4:

Mẫu:

300 kg = ... tạ

Cách làm:

Ta có: 100 kg = 1 tạ

Nhẩm: 300 : 100 = 3

Vậy: 300 kg = 3 tạ

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

70 kg = .... yến

800 kg = .... tạ

300 tạ = ... tấn

120 tạ = ... tấn

5 000 kg = ... tấn

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... Chia cho 10, 100, 1 000, ... . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận