Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Tính chất giao hoán của phép cộng

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bám sát cấu trúc SGK Toán 4, bài học này các con học về Tính chất giao hoán của phép cộng. Hocthoi sẽ hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, giúp các con học tốt hơn

A. Lý thuyết

Tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

a + b = b + a.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 43 - SGK Toán 4:

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847

    379 + 468 = ...

b) 6 509 + 2 876 = 9 385

     2 876 + 6 509= ...

c) 4 268 + 76 = 4 344

    76 + 4 268 = ...

Bài tập 2: Trang 43 - SGK Toán 4:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + ...

    65 + 297 = ... + 65

    .... + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + ...

   84 + 0 = ...+ 84

  a + 0 = ...+ a = ...

Bài tập 3: Trang 43 - SGK Toán 4:

Giải câu 3 Bài Tính chất giao hoán của phép cộng

a) 2 975 + 4 017 ... 4 017 + 2 975

    2 975 + 4 017 ... 4 017 + 3 000

    2 975 + 4 017 ... 4 017 + 2 900

b) 8 264 + 927 ... 927 + 8 300

    8 264 + 927 .... 900 + 8 264

    927 + 8 264 .... 8 264 + 927

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Tính chất giao hoán của phép cộng . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận