Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Luyện tập Triệu và lớp triệu

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài này sẽ giúp các con ôn tập bài Triệu và lớp triệu, giúp các con nhớ lại và củng cố kiến thức hơn nữa.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 16 - SGK toán 4:

Viết theo mẫu:

Giải bài Luyện tập - Triệu và lớp triệu

Bài tập 2: Trang 16 - SGK toán 4:

32 640 507;                          8 500 658;                                    830 402 960;

85 000 120;                          178 320 005;                                1 000 001.

Bài tập 3: Trang 16 - SGK Toán 4:

Viết các số sau:

a, Sáu trăm mười ba triệu.

b, Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn.

c, Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba.

d, Tám mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai.

e, Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi.

Bài tập 4: Trang 16 - SGK Toán 4:

Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 715 638;

b) 571 638;

c) 836 571.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Luyện tập Triệu và lớp triệu . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận