Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Luyện tập trang 78

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Hocthoi hướng dẫn các con luyện tập về phép chia và hướng dẫn giải các bài tập trong bài. Chúc các con học tập tốt.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 67 494 : 7                                          b) 359 361 : 9

    42 789 : 5                                              238 7 : 8

Bài tập 2: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472 

b) 137 895 và 85 287

Bài tập 3: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài tập 4: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) (33164 + 28528) : 4;

b) (403494 - 16415) : 7

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Luyện tập trang 78 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận