Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài tính chất kết hợp của phép nhân

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài học về "tính chất kết hợp của phép nhân". Liệu nó được kết hợp như thế nào và phát biểu ra sao. Chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Lý thuyết

a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:

(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)

Ta có: (2 x 3) x 4  = 6 x 4 = 24

          2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24

=> Vậy (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

            a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 61- sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) 4 x 5 x 3             b) 5 x 2 x 7                         

   3 x 5 x 6                 3 x 4 x 5

Bài tập 2: Trang 61 - sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 x 5 x 2         b) 2 x 26 x 5

    5 x 2 x 34             5 x 9 x 3 x 2

Bài tập 3: trang 61 - sgk toán lớp 4

Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài tính chất kết hợp của phép nhân . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận