Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Như đã học bài trước, khi thực hiện phép nhân với số có hai chữ số các con phải đặt tính. Tuy nhiên, phép tính giữa số có hai chữ số với số 11 có một cách tính nhẩm mà không cần đặt tính. Sau đây, Hocthoi hướng dẫn các con thực hiện.

A. Lý thuyết

Ví dụ: 27 x 11 =?

Chúng ta thực hiện lần lượt theo 2 cách

  • Cách 1: Đặt tính

   27
x 11 
   27
 27   
297

  • Cách 2: Tính nhẩm:
    • 2 cộng 7 bằng 9
    • Viết 9 giữa 2 chữ số của 27, được 297 

=> Các con thấy rằng dù thực hiện theo cách nào thì kết quả thu được là giống nhau.

=> Trong các bài tập, các con có thể áp dụng tính nhẩm.

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Tính nhẩm:

a) 34 x 11

b) 11 x 95

c) 82 x 11

Bài tập 2: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) x : 11 = 25;                                         b) x : 11 = 78

Bài tập 3: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài tập 4: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều phòng họp B 9 người

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người

d) Hai phòng họp có số người như nhau

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận