Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Các số có sáu chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Số có 6 chữ số là số trăm nghìn. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết và giải bài tập các số có 6 chữ số. Dựa theo cấu trúc sgk

A. Lý thuyết

  • 1 Đơn vị viết là 1
  • 1 chục viết là 10
  • 1 trăm viết là 100
  • 1 nghìn viết là 1000
  • 1 chục ngìn viết là 10 000
  • 1 trăm nghìn viết là 100 000

Ví dụ số có 6 chữ số:

  • 124 567 - đọc là môt trăm hai mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy
  • 978 566 - đọc là chín trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi sáu

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 9 - SGK toán 4:

Viết theo mẫu:

a, Mẫu:

Giải câu 1 Bài Các số có sáu chữ số

Viết số: 313 214.

Đọc số: Ba trăm mười ba nghìn hai tram mười bốn.

b,

Giải câu 1 Bài Các số có sáu chữ số

Bài tập 2: Trang 9 - SGK toán 4:

Giải câu 2 Bài Giải bài các số có sáu chữ số

Bài tập 3: Trang 10 - SGK toán 4:

Đọc các số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Bài tập 4: Trang 10 - SGK toán 4:

Viết các số sau:

a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;

b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu;

c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Các số có sáu chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận