Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Ôn tập các số đếm đên 100 000 (tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Ở bài này, các con tiếp tục ôn tập các số đếm từ 0 đến 100 000 - đọc là một trăm nghìn. Các bài tập gồm có: Các phép tính, sắp xếp, so sánh các số trong phạm vi 100 000

Các con cần nắm rõ được các phép tính: Cộng trừ nhân chia để làm bài tập phần này cho nhanh

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 4 - SGK Toán 4

Tính nhẩm:

7000 + 2000    16000 : 2   
9000 - 3000  8000 x 3
8000 : 2       11000 x 3
3000 x 2     49000 : 7

Câu 2. Trang 4 - SGK Toán 4

Đặt tỉnh rồi tính:

a) 4637 + 8245                            b) 5916 + 2358

   7035 - 2316                                 6471 - 518

   325 x 3                                        4162 x 4

   25968 : 3                                    18418 : 4

Câu 3. Trang 4 - SGK Toán 4

Giải câu 3 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

4327....3742                          28 676...28 676

5870...5890                           97 321... 97 400

65 300..9530                         100 000...99 999

Câu 4. Trang 4 - SGK Toán 4

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

             65 371;         75 631;      56 731;    67 351

b) Viêt các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

           82 697;   62 978;    92 678;    79 862.

Câu 5. Trang 5 - SGK Toán 4

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Ôn tập các số đếm đên 100 000 (tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Chiến Thần tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận