Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Nhân với số có một chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Nhân với số có một chữ số. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Quy tắc nhân với số có một chữ số: Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 57 - SGK Toán 4:

Đặt tính rồi tính:

a) 341 231 x 2 

   214 325 x 4

b) 102 426 x 5

    410 536 x 3

Bài tập 2: Trang 57 - SGK Toán 4:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m 2 3 4 5
201 634        

Bài tập 3: Trang 57 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 321 475 + 423 507 x 2

    843275 - 123 568 x 5

b) 1 306 x 8 + 24 573

     609 x 9 - 4 845

Bài tập 5: Trang 57 - SGK Toán 4:

Một huyện núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi truyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Nhân với số có một chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận