Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Hai đường thẳng vuông góc

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Hai đường thẳng vuông góc. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Hai đường thẳng vuông góc với nhau nếu hai đường thẳng đó cắt nhau tại một điểm và tạo thành bốn góc vuông có chung đỉnh (Hình vẽ).

Giải bài Hai đường thẳng vuông góc

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 50 - SGK Toán 4:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

a)

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc

b)

Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc

Bài tập 2: Trang 50 - SGK Toán 4:

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Giải câu 2 Bài Hai đường thẳng vuông góc

Bài tập 3: Trang 50 - SGK Toán 4:

Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Giải câu 3 Bài Hai đường thẳng vuông gócGiải câu 3 Bài Hai đường thẳng vuông góc

Bài tập 4: Trang 50 - SGK Toán 4:

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

Giải câu 4 Bài Hai đường thẳng vuông góc

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Hai đường thẳng vuông góc . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận