Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Luyện tập chung trang 75

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài Luyện tập chung, Hocthoi giúp các con tổng kết lại kiến thức và hướng dẫn giải các dạng bài tập về phép nhân. Chúc các con học tốt.

A. Lý thuyết

  • Phép nhân với số có một chữ số, hai chữ số, ba chữ số
  • Các tính chất của pháp nhân: tính chất giao hoán và tính chất kết hợp
  • Phép nhân với 1 tổng, với 1 hiệu
  • Bài toán ứng dụng phép nhân
  • Đơn vị diện tích, bài toán về tính diện tích

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = … yến

100kg = …tạ

50 kg = … yến

300kg = …tạ

80kg = …yến

1200kg = ..tạ

1000kg = …tấn

10 tạ =….tấn

8000kg =…tấn

30 tạ = ….tấn

15 000kg = …tấn

200 tạ = …tấn

100cm2 = …$dm^{2}$

100dm2 =…$m^{2}$

800cm2 =…$dm^{2}$

900dm2 =…$m^{2}$

1700cm2 =…$dm^{2}$

1000dm2 = …$m^{2}$

Bài tập 2: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 268 x 235

    324 x 250

b) 475 x 205

    309 x 207

c) 45 x 12 + 8

    45 x (12 +8)

Bài tập 3: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2 x 39 x 5;

b) 302 x 16 + 302 x 4;

c) 769 x 85 – 769 x 75

Bài tập 4: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Bài tập 5: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Luyện tập chung trang 75 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận