Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Luyện tập trang 74

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài Luyện tập, Hocthoi giúp các con ôn tập kiến thức và hướng dẫn giải các dạng bài tập về phép nhân với số có hai chữ số, phép nhân với số có ba chữ số. Chúc các con học tập tốt.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính

a) 345 x 200;                b) 237 x 24;                    c) 403 x 346

Bài tập 2: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 95 + 11 x 206;                b) 95 x 11 + 206;                c) 95 x 11 x 206

Bài tập 3: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 142 x 12 + 42 x 18;

b) 49 x 365 - 39 x 365; 

c) 4 x 18 x 25 

Bài tập 4: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá 3500 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Bài tập 5: Trang 74 sgk Toán lớp 4

Diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài là a và chiều rộng là b được tính theo công thức:

S = a x b (a,b cùng một đơn vị)

a) Tính S, biết: a = 12 cm, b = 5cm

                        a = 15m, b = 10m

b) Nếu gấp chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên bao nhiêu lần?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Luyện tập trang 74 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận