Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này, các con sẽ học cách so sánh các số tự nhiên và sắp xếp chúng theo thứ tự. Hocthoi hi vọng các con học chăm hơn nhé

A. Lý thuyết

1. So sánh hai số tự nhiên

Nếu hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái qua phải.

Nếu hai số tự nhiên có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau. 

Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn, bé hơn hoặc bằng số kia.

Trong  dãy số tự nhiên, số đứng trước luôn nhỏ hơn số đứng sau, số đứng sau luôn lớn hơn số đứng trước.

Trên tia số: Số ở gần gốc 0 hơn là số bé hơn.

Số 0 là số tự nhiên bé nhất.

2. Xếp thứ tự các số tự nhiên

Sau khi so sánh các số tự nhiên, các con có thể xếp thứ tự các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 22  - SGK Toán 4:

Giải câu 1 Bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1234.....999                                                        35 784.......35 790

8754.......87 540                                                 92 501........92 410

39 680.....39000 + 680                                        17 600.......17000 + 600

Bài tập 2: Trang 22 - SGK Toán 4:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8 316; 8 136; 8 361.

b) 5 724; 5 742; 5 740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

Bài tập 3: Trang 22 - SGK Toán 4:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1 942;  1 978; 1 952;  1 984.

b) 1 890; 1 945; 1 969; 1 954.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận