Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Trong bài này, các con tiếp tục được luyện tập về cách đọc chữ số có lớp triệu. Hi vọng bài học này sẽ giúp các con nhớ lại kiến thức.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 17 - SGK Toán 4:

Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:

a, 35 627 449;

b, 123 456 789;

c, 82 175 263;

d, 850 003 200.

Bài tập 2: Trang 17 - SGK Toán 4:

Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị.

Bài tập 3: Trang 17 - SGK Toán 4:

Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:

a) Trong các nước đó:

- Nước nào có dân số nhiều nhất?

- Nước nào có dân số ít nhất?

b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự ít lên đến nhiều.

Giải câu 3 Bài Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Bài tập 4: Trang 17 - SGK Toán 4:

Cho biết: Một nghìn triệu được gọi là 1 tỉ.

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Viết Đọc
1 000 000 000 "một nghìn triệu" hay "một tỉ"
5 000 000 000 "năm nghìn triệu" hay "....................... tỉ"
315 000 000 000 "ba trăm mười lăm nghìn triệu" hay "................. tỉ"
............. "........................ triệu" hay "ba tỉ"

Bài tập 5: Trang 18 - SGK Toán 4:

Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh, thành phố đó:

Giải câu 5 Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo) . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận