Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài nhân một số với một hiệu

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Ở bài trước, chúng ta đã học bài nhân một số với một tổng. Hôm nay, cũng là phép nhân nhưng chúng ta sẽ đến với phép nhân một số với một hiệu. Liệu hai phép nhân này có gì khác nhau hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn ở bài học ngay sau đây.

A. Lý thuyết

Tinh và so sánh giá trị của hai biểu thức:

5 x ( 8 -4) và 5 x 8 - 5 x 4

Ta có: 5 x ( 8 - 4)  = 5 x 4 = 20

         5 x 8 - 5 x 4 = 40 - 20 = 20

Vậy 5 x ( 8 -4) = 5 x 8 - 5 x 4

=> Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

                                                       a x (b -c) = a x b - a  x c

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 67 - sgk Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống ( theo mẫu):

Giải bài nhân một số với một hiệu

Bài tập 2: Trang 68 - sgk Toán lớp 4

Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính:

a) 47 x 9                b) 138 x 9

24 x 99                     123 x 99

Bài tập 3: Trang 68 - sgk Toán lớp 4

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Bài tập 4: Trang 68 - sgk Toán lớp 4

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

( 7 -5) x 3 và 7 x 3 - 5 x 3 

Từ kết quả so sánh và nêu cách nhân một hiệu với một số.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài nhân một số với một hiệu . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Tech120 tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận