Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài: Nhân với số có hai chữ số

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Ở các bài trước, các con đã được học phép nhân với số có một chữ số. Dựa trên kiến thức đó, Hocthoi hướng dẫn các con thực hiện phép nhân với số có hai chữ số. Từ đó, các con biết áp dụng vào các bài toán.

A. Lý thuyết

25 x 13 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

25 x 13 = 25 x (10 + 3)

            = 25 x 10 + 25 x 3

            = 250 + 75 = 325 

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

     25

13 

    75

  25   

 325

  • Nhân 3 với 5 được 15, viết 5 nhớ 1

Nhân 3 với 2 được 6, thêm 1 bằng 7, b=viết 7
Nhân 1 với 5 được 5, viết 5
Nhân 1 với 2 được 2, viết 2

  • Hạ 5

Cộng 7 với 5 được 12, viết 2 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, viết 3

c) Trong cách tính trên:

  • 75 gọi là tích riêng thứ nhất
  • 25 gọi là tích riêng thứ hai => tích riêng thứ hai lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53; b) 33 x 44; c) 157 x 24; d) 1122 x 19

Bài tập 2: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13, 26, 39

Bài tập 3: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài: Nhân với số có hai chữ số . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận