Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐO ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

1. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

2. PHÉP NHÂN

3. PHÉP CHIA

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. PHÂN SỐ

2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

3. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỶ LỆ BẢN ĐỒ

1. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

2. TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Soạn toán 4 bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Chuyên mục: Soạn toán lớp 4

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Tính chất giao hoán của phép nhân. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Ví dụ: Thực hiện phép tính: 6 x 8 và 8 x 6 rồi so sánh kết quả.

Ta có: 6 x 8 = 48.

           8 x 6 = 48.

Nhận xét: 6 x 8 = 8 x 6 = 48

Tính chất giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

a x b = a x b

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 58 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài tập 2: Trang 58 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 1357 x 5               b) 40263 x 7                         c) 23109 x 8

     7 x 853                    5 x 1326                              9 x 1427

Bài tập 3: Trang 58 - SGK Toán 8:

Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2 145;

b) (3 +  2) x 10 287;

c) 3 964 x 6;

d) (2 100 + 45) x 4;

e) 10 287 x 5;

g) (4 + 2) x (3 000 + 964)

Bài tập 4: Trang 58 - SGK Toán 4:

Giải câu 4 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải câu 4 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 4 bài Tính chất giao hoán của phép nhân . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán lớp 4. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận