Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài: Ôn tập chương I Trang 61 64

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Ôn tập chương I. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Các phép tính

Bài Ôn tập chương I

II. Dấu hiệu chia hết

Bài Ôn tập chương I

III. Cách tìm ƯCLN và BCNN

Bài Ôn tập chương I

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 159: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Tìm kết quả của các phép tính:

a) $n-n$

b) $n : n (n\neq 0)$

c) $n + 0$

d) $n - 0$      

e) $n.0$

g) $n.1$

h) $n : 1$

Câu 160: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a)  $204 - 84:12$          

b)  $15.2^{3} + 4.3^{2} - 5.7$

c)  $5^{6}:5^{3} + 2^{3}.2^{2}$         

d)  $164.53 + 47.164$

Câu 161: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x biết:

a)  $219 – 7(x + 1) = 100$    

b)  $(3x - 6).3 = 3^{4}$

Câu 162: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Để tìm số tự nhiên x biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x - 3):8 = 12 rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8 sau đó chia cho 4 thì được 7.

Câu 163: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:

Lúc ... giờ , người ta thắp một ngọn nến có chiều cao ... cm. Đến ... giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao ... cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimet?

Câu 164: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả thừa số nguyên tố:

a)  $(1000 + 1):11$     

b)  $14^{2} + 5^{2} + 2^{2}$

c)  $29.31 + 144:12^{2}$     

d)  $333:3 + 225:15^{2}$

Câu 165: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải câu 165 bài Ôn tập chương I

 

 

 

 

 

Câu 166: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

A = {x ∈ N | 84 ⋮ x, 180 ⋮ x và x > 6}

B = {x ∈ N | x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 và 0 < x < 300}

Câu 167: Trang 63 - sgk toán 6 tập 1

Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

Câu 168: Trang 64 - sgk toán 6 tập 1

Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Máy bay trực thăng ra đời năm $\overline{abcd}$.

Biết rằng: a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số;

               b là số dư trong phép chia 105 cho 12;

               c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất;

               d là trung bình cộng của b và c.

Câu 169: Trang 64 - sgk toán 6 tập 1

Đố:

     Bé kia chăn vịt khác thường

Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa.

     Hàng 2 xếp thấy chưa vừa,

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con,

     Hàng 4 xếp cũng chưa tròn,

Hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy.

     Xếp thành hàng 7, đẹp thay!

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài!

                    (Biết số vịt chưa đến 200 con)

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài: Ôn tập chương I Trang 61 64 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận