Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 6: Phép trừ và phép chia Trang 20 25

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Phép trừ và phép chia. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Phép trừ hai số tự nhiên

  • Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x .
  • Điều kiện:  a > b.

II. Phép chia hết và phép chia có dư

  • Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó $b\neq 0$, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x.

Tổng quát 

  • Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó $b\neq 0$, ta luôn tìm được hai số q và r duy nhất sao cho: a = b.q + r  trong đó $0\leq r<b$
  • Nếu r = 0  thì ta có phép chia hết.
  • Nếu $r\neq 0$ thì ta có phép chia có dư.

Chú ý :

  • Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.
  • Số chia bao giờ cũng khác 0.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 41: Trang 22 - sgk toán 6 tập 1

Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ 1 theo thứ tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội - Huế là 658 km.

Hà Nội - Nha Trang là 1278 km.

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là 1710 km.

Tính các quãng đường Huế - Nha Trang, Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 42: Trang 23 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 42 bài Phép trừ và phép chia

Hướng dẫn giải câu 42 bài Phép trừ và phép chia

Các số liệu về kênh đào Xuy–ê (Ai Cập) nối Địa Trung Hải và Hồng Hải được cho trong bảng 1 và bảng 2.

a) Trong bảng 1, các số liệu ở năm 1955 tăng thêm (hay giảm bớt) bao nhiêu so với năm 1869 (năm khánh thành kênh đào)?

b) Nhờ đi qua kênh đào Xuy–ê mỗi hành trình trong bảng 2 giảm bớt được bao nhiêu kilômét?

Câu 43: Trang 23 - sgk toán 6 tập 1

Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:

Hướng dẫn giải câu 43 bài Phép trừ và phép chia

Câu 44: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a)  x : 13 = 41

b)  1428 : x = 14    

c)  4x : 17 = 0

d)  7x - 8 = 713    

e)  8(x - 3) = 0    

g)  0 : x = 0.

Câu 45: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào ô trống sao cho a = b.q + r với 0 ≤ r < b

Hướng dẫn giải câu 45 bài Phép trừ và phép chia

Câu 46: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc bằng 1. Trong phép chia cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k thuộc N. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, chia cho 3 dư 1, số chia cho 3 dư 2.

Câu 47: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a)  (x - 35) – 120 = 0    

b)  124 + (118 – x ) = 217

c)  156 – (x + 61) = 82

Câu 48: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp.

Ví dụ:   57 + 96 = (57 - 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Hãy tính nhẩm:   35 + 98      

                              46 + 29

Câu 49: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 - 100 = 37

Hãy tính nhẩm:    321 - 96

                              1354 – 997

Câu 50: Trang 24 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

425 - 257

91 - 56    

82 - 56    

73 - 56    

652 - 46 - 46 - 46

Câu 51: Trang 25 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Hướng dẫn giải câu 51 Luyện tập 1 Phép trừ và phép chia

Câu 52: Trang 25 - sgk toán 6 tập 1

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp:

14.50        ;     16.25

b) Tính nhẩm bàng cách nhân cả số bị chia và số chia với một số thích hợp:

2100:50    ;     1400:25

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp chia hết):

132:12     ;     96:8

Câu 53: Trang 26 - sgk toán 6 tập 1

Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ mua vở loại I ?

b) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Câu 54: Trang 25 - sgk toán 6 tập 1

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách du lich. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang; mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?

Câu 55: Trang 25 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi

Dùng máy tính bỏ túi:

Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 288 km.

Tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích 1530 $m^{2}$, chiều rộng 34 m.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 6: Phép trừ và phép chia Trang 20 25 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận